വെള്ള കടലക്കറി

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ വെള്ള കടല- അരക്കിലോ സവാള -5 ഇഞ്ചി -രണ്ട് വലിയ കഷണം വെളുത്തുള്ളി- ഒന്ന് തക്കാളി -അഞ്ച് ഉപ്പ് – ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾ -കാൽ…