ഉഴുന്ന് ചമ്മന്തി

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ ഉഴുന്ന് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചെറിയ ഉള്ളി (പത്ത് കഷണം) ഇഞ്ചി (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്) വെളുത്തുള്ളി( ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്) പുളി (ചെറിയ കഷണം) പുതിനയില മല്ലി…