ചക്ക പുഴുങ്ങിയതും കാന്താരി ചമ്മന്തിയും സ്പെഷ്യൽ കാപ്പിയും

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ചക്ക ഉപ്പ് കാന്താരിമുളക് ഉള്ളി വറ്റൽ മുളക് ജീരകം-ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക-2 കുരുമുളക് -ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ ചക്കര തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 1.ചക്കക്കുരു…