കണവ ഇങ്ങനെ ഒന്നു വറുത്തു നോക്കൂ

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ കണവ -അര കിലോ ചുവന്ന മുളക് -5 എണ്ണം വെളുത്തുള്ളി- 1 ഇഞ്ചി -വലിയ കഷണം കുരുമുളക് -രണ്ട് ടീസ്പൂണ്‍ മഞ്ഞള്‍ -അര ടീസ്പൂണ്‍…