അവൽ വിളയിച്ചത്

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ അവൽ -അരക്കിലോ ശർക്കര- അരക്കിലോ തേങ്ങ -ഒന്ന് നെയ്യ്-നാല് ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി- ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക-എട്ട് എണ്ണം കടലപ്പരിപ്പ്-അമ്പത് ഗ്രാം കശുവണ്ടി മുന്തിരി തയ്യാറാക്കുന്ന…