തൈര് കടഞ്ഞ് മോര് കാച്ചിയത്

1.മോര്: 1 കപ്പ് 2.പച്ചമുളക് :2 എണ്ണം 3.ഇഞ്ചി: ചെറിയ കഷ്ണം 4.ചെറിയുള്ളി:5,6 എണ്ണം 5.തേങ്ങ ചിരകിയത്: അര കപ്പ് 6.ജീരകം: 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ 7.മഞ്ഞൾ…