നാടൻ മാങ്ങയും മുരിങ്ങക്കായും ചേർത്ത് അടിപൊളി മത്തി കറി

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ————————– മത്തി -അര കിലോ പച്ചമാങ്ങ- 2 മുരിങ്ങക്ക -3 തേങ്ങ ചിരകിയത് -1 ചെറിയ ഉള്ളി ചിരകിയത്-6 വെളുത്തുള്ളി – മൂന്ന് ഇഞ്ചി…