പൊതിച്ചോറ്

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ പച്ചപ്പയർ ചുവന്ന പയർ സവാള-2 തേങ്ങ-1 പച്ചമുളക് -5 വെളിച്ചെണ്ണ കടുക് കറിവേപ്പില ഉപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 1) ചുവന്ന പയർ, പച്ചപ്പയർ,  സവാള,…