പൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കിഴങ്ങ് കറിയും വെക്കണം

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ പൂരി —— ഗോതമ്പുപൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ കിഴങ്ങു കറി ———- കിഴങ്ങ് -അരക്കിലോ സവാള -4 ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിൽ ചെറിയ ഉള്ളി- 5…