പഴം ബോണ്ട

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ഗോതമ്പുപൊടി-1kg ശർക്കര -500kg ജീരകം- അര ടീസ്പൂൺ പഴം-3 തേങ്ങാ -അരമുറി ഏലയ്ക്ക -8 എണ്ണ ഉപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 1) ശർക്കര ചിരണ്ടി…