എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം പാവയ്ക്ക തീയൽ

 ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ പാവയ്ക്ക -രണ്ടെണ്ണം തേങ്ങ ചിരകിയത്(അരമുറി) തേങ്ങ കൊത്ത് ഇഞ്ചി- ചെറുത് ചെറിയ ഉള്ളി -200 ഗ്രാം പച്ചമുളക്- 2 സവാള-1 ചുവന്ന മുളക് മല്ലി…