നാടൻ പരിപ്പുവട

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ പരിപ്പ് -1kg ചെറിയ ഉള്ളി-14 ഇഞ്ചി-ചെറിയ കഷണം വെളുത്തുള്ളി-4കഷണം കറിവേപ്പില ഉപ്പ് ചുവന്ന മുളക് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 1) മൂന്നു മണിക്കൂറോളം പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ…