പപ്പടം കൊണ്ട് അടിപൊളി ചമ്മന്തി

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ പപ്പടം- ഒന്ന് തേങ്ങ- ഒന്ന് ഉള്ളി -പത്തു കഷണം ഇഞ്ചി-ഒന്ന് ചുവന്ന മുളക്- പത്ത് ഉപ്പ എണ്ണ വാളംപുളി-രണ്ട് കഷ്ണം കറിവേപ്പില തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം…