മസാല കടല

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ കടല- ഒരു കിലോ അരിപ്പൊടി-നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ്-4ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളകുപൊടി-ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം-ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം-ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി-ഒരു ടീസ്പൂൺ…