മുരിങ്ങയില കറി

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്‍ 1 മുരിങ്ങയില- അരക്കപ്പ് 2 ചുവന്നമുളക്- ആറ് എണ്ണം 3 തേങ്ങ ചിരവിയത്- ഒരുകപ്പ് 4 വെളുത്തുള്ളി- നാല് എണ്ണം 5 ചുവന്നുള്ളി- എട്ട്…