കുടംപുളിക്കായ കറി

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ കുടംപുളിക്കായ – കാല്‍ക്കപ്പ് 1 പച്ചമുളക് – നാല് എണ്ണം 2 ചുവന്നുള്ളി- നാല് എണ്ണം 3 കറിവേപ്പില – ഒരു തണ്ട് 4…