നാടന്‍ കോവയ്ക്ക തീയല്‍

ആവശ്യമുള്ള ചേരുകള്‍ കോവയ്ക്ക- അര കിലോ തേങ്ങ- ഒരെണ്ണം ചുവന്നുള്ളി – കാല്‍ കിലോ പച്ചമുളക്- ഏഴ് എണ്ണം ചുവന്നുമുളക് – നാല് എണ്ണം കറിവേപ്പില –…