സദ്യ കൂട്ടുകറി

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ കടല-അര കിലോ ചേന -ഒന്ന് തേങ്ങ-ഒന്ന് പച്ച നേന്ത്രക്കായ-നാല് മഞ്ഞൾപൊടി- അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളകുപൊടി-രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി-ആറു കഷ്ണം കുരുമുളകുപൊടി-ഒരു ടേബിൾ…