നാടന്‍ ചക്കക്കുരു തോരന്‍

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്‍ 1 ചക്കക്കുരു – അര കിലോ 2 കാന്താരിമുളക്- 35 എണ്ണം 3 സവാള- ഒരു വലുത് 4 വെളുത്തുള്ളി – 10 എണ്ണം…