കേരള സ്റ്റൈൽ സോയാ ചങ്ക്സ്

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ സോയാ 200 ഗ്രാം സവാള-3 ചെറിയ ഉള്ളി 12 പച്ചമുളക്-3 വെളുത്തുള്ളി 5 എണ്ണം ഇഞ്ചി വലിയ കഷണം തക്കാളി-2 വലിയ ജീരകം പട്ട…