തേങ്ങാപാലൊഴിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങുകറി

ചേരുവകള്‍: 1.ഉരുളക്കിഴങ്ങ് :9 എണ്ണം 2.സവോള :2 എണ്ണം 3.പച്ചമുളക് : 5 എണ്ണം 4വെളുത്തുള്ളി :5 ഇതൾ 5.ചെറിയുള്ളി: 6 എണ്ണം 6.വറ്റൽമുളക്: 3 എണ്ണം…