നല്ല നാടൻ അവിയൽ

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ചേന ചേമ്പ് പടവലങ്ങ നേന്ത്രക്കായ പയറ് കോവയ്ക്ക ക്യാരറ്റ് ബീറ്റ്റൂട്ട് മുരിങ്ങക്ക ഉരുളക്കിഴങ് കത്രിക തക്കാളി വെള്ളരിക്ക മത്തങ്ങാ സവാള -രണ്ട് മഞ്ഞൾ പൊടി…