നല്ല നാടന്‍ നത്തോലി അച്ചാര്‍

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ നത്തോലി -ഒരു കിലോ ഇഞ്ചി- 2 വലിയ കഷണം കുരുമുളക് -3 ടീസ്പൂണ്‍ വെളുത്തുള്ളി -പത്തു കഷണം ഉപ്പ് മഞ്ഞള്‍ -മുക്കാല്‍ ടീസ്പൂണ്‍ മല്ലി…