നല്ല നാടന്‍ പാളപ്പൊതി

മീന്‍ വറുത്തത് ആവശ്യമായ ചേരുവകള്‍ അയല മീന്‍ – അര കിലോ ചുവന്നമുളക് – ആറ് എണ്ണം ഇഞ്ചി- ഒരു വലിയ കഷ്ണം കുരുമുളക്- ഒരു ടീസ്പൂണ്‍…