ചക്കക്കുരു ചമ്മന്തി

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ചക്കക്കുരു തേങ്ങ -അര മുറി ചുവന്നമുളക്- 8 ചെറിയ ഉള്ളി- 8 ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 1) ചക്കക്കുരു രണ്ടായി കഷണങ്ങളാക്കി വറുത്തെടുക്കുക.…