ചക്ക പഴം പൊരി

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ചക്ക (ഇടത്തരം പഴുത്തത്) മൈദപ്പൊടി – രണ്ട് കപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി -മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം-ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര- കാൽ കപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 1)…