ചേമ്പിന്‍തണ്ട് തോരന്‍

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്‍ 1 ചേമ്പിന്‍ തണ്ട് -ഒരു കപ്പ് 2 തേങ്ങ ചിരവിയത് – കാല്‍ കപ്പ് 3 വെളുത്തുള്ളി – അഞ്ച് എണ്ണം 4 ചുവന്നുള്ളി…