കപ്പ പുഴുങ്ങി ഉണക്കി ഉരലിൽ ഇടിച്ചു ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ കപ്പ ഉണക്കി പൊടിച്ചത് പഞ്ചസാര തേങ്ങ ചിരകിയത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 1) കപ്പ ചെറുതായി കനം കുറച്ച് അരിയുക. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വേവിക്കുക. പാകമാകുമ്പോൾ…