ചീമ നെല്ലിക്ക അച്ചാർ

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ചീമ നെല്ലിക്ക ഒരുകിലോ വെളുത്തുള്ളി -മൂന്ന് കായം-രണ്ട് കഷ്ണം മുളകുപൊടി-മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ജീരക പൊടി -അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി -അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്…