എണ്ണ ചേരാത്ത മീൻ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചത്

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ വലിയ മീൻ- ഒന്ന് മുളകുപൊടി-നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി-നാല് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് -മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി -ഒന്ന് വെളുത്തുള്ളി -മൂന്ന് ഉപ്പ് -ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം…