സ്വാദൂറും എലാഞ്ചി

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ഗോതമ്പുപൊടി -കാൽക്കിലോ തേങ്ങ- ഒന്ന് പഞ്ചസാര -അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ ജീരകം- ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക -എട്ട് എണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 1) ജീരകം, ഏലക്ക…