ഉണക്കച്ചെമ്മീന്‍ ചമ്മന്തി

ആവശ്യമായ ചേരുവകള്‍ 1 ഉണക്കചെമ്മീന്‍ – 50 ഗ്രാം 2 തേങ്ങ ചിരവിയത് – കാല്‍ക്കപ്പ് 3 ചുവന്നമുളക് – 10 എണ്ണം 4 ചുവന്നുള്ളി –…