നാടൻ ചീര തോരൻ

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ചുവന്ന ചീര തേങ്ങ ചിരകിയത്- അര മുറി മഞ്ഞൾപ്പൊടി- കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി- ഒന്ന് ജീരകം -അര ടീസ്പൂൺ കാന്താരിമുളക് -ആവശ്യത്തിന് ചെറിയ ഉള്ളി…