കപ്പയും മത്തിയും കനലില്‍ ചുട്ടത്

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്‍ കപ്പ -ആവശ്യത്തിന് മത്തി -ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചുവന്ന മുളക് ഉള്ളി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 1.കപ്പ തൊലിക്കളഞ്ഞ ശേഷം കനലില്‍ വേവിച്ചെടുക്കുക 2.ഉപ്പിട്ട് മത്തി നല്ലപോലെ…