ഇരുമ്പന്‍പുളി- കാന്താരിമുളക് അച്ചാര്‍

ആവശ്യമായ ചേരുവകള്‍ 1 ഇരുമ്പന്‍പുളി- അര കിലോ 2 കാന്താരി മുളക്- 250 ഗ്രാം 3 വെളുത്തുള്ളി- 30 എണ്ണം 4 ഇഞ്ചി- ഒരു വലിയ കഷ്ണം…