നാടൻ സംഭാരം

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ തൈര് കാന്താരി നാരങ്ങാ ഇല ചെറിയഉള്ളി ഇഞ്ചി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം കാന്താരി , ചെറിയഉള്ളി , ഇഞ്ചി എന്നിവ ആദ്യം ചതച്ച് എടുക്കുക തൈര്…

സദ്യ സ്പെഷ്യൽ വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ തുമരപരിപ്പ് – 1 കപ്പ് മുരിങ്ങക്ക – 2 ഉരുളകിഴങ്ങ് – 2 തക്കാളി – 2 ചെറിയഉള്ളി – 15 , 20…