അരി പായസം

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ

 • അരി – 1 കപ്പ്
 • ശർക്കര – 1 കപ്പ്
 • നെയ്യ്
 • ഉണക്കമുന്തിരി – 250 ഗ്രാം
 • കശുഅണ്ടി – 250 ഗ്രാം
 • തേങ്ങാക്കൊത്ത് – 3 / 4 കപ്പ്
 • തേങ്ങാപ്പാൽ – 2 കപ്പ്
 • ചുക്കുപൊടി – 1 / 4 tsp
 • ജീരകപ്പൊടി – 1 / 4 tsp
 • ചൗവരി – 1 / 2 കപ്പ്
 • പാൽ – ആവിശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

 • ഒരു കലത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച അതിലേക്ക് ശർക്കര ഇട്ട് പാനി ആക്കി എടുക്കുക ( അരിഞ്ഞ ശർക്കര ചേർത്താൽ പെട്ടന്ന് പാനി ആയി കിട്ടും )
 • ശർക്കര പാനി മാറ്റി വെയ്ക്കുക
 • ചിരകിയ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് തേങ്ങാപാൽ എടുത്ത് വെയ്ക്കുക
 • ഇനി വലിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച അതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച കൊടുക്കുക
 • ഇനി അതിലേക്ക് ചൗവരി കുടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക
 • ഇനി അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച അരിയും രണ്ടാം തേങ്ങാപ്പാലും കുടി ചേർത്ത കൊടുക്കുക
 • ഇനി അതിലേക്ക് പാൽ , നെയ്യ് , ഏലക്ക പൊടി , ജീരകപ്പൊടി , ചുക്കുപൊടി എന്നിവ കുടി ചേർത്ത ഇളക്കുക
 • ഇനി ഒരു ചട്ടിയിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച അതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് വറക്കുക
 • തേങ്ങാ ഏകദേശം ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കശുവണ്ടിയും ഉണക്കമുന്തിരിയും ഇട്ട് വറുത്ത എടുക്കുക
 • വറുത്ത തേങ്ങാകൊത്തും , കശുവണ്ടിയും , ഉണക്കമുന്തിരിയും പായസത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക
 • ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്നാം തേങ്ങാപ്പാലും കുടി ചേർത്ത ഇളക്കുക
 • ഒന്ന് തിളച്ച കഴിയുമ്പോൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെയ്ക്കുക
 • അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടൻ അരി പായസം തയാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *