വെളുത്തുള്ളി ചമ്മന്തി

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ

  • വറ്റൽമുളക് – 12
  • വെളുത്തുള്ളി – 15
  • ഉപ്പ്
  • എണ്ണ

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

  • ആദ്യം വറ്റൽമുളക് ചുട്ട് എടുക്കുക
  • വറ്റൽമുളകും , ഉപ്പും ചേർത്ത നന്നായി അരച്ച എടുക്കുക
  • ഇനി അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച വെള്ളവും ചേർത്ത നന്നായി അരച്ച എടുക്കുക
  • അരച്ച ചമ്മന്തി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കുടി ഒഴിക്കുക
  • എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയുക
  • നാടൻ വെളുത്തുള്ളി ചമ്മന്തി തയാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *