വാഴപിണ്ടി അച്ചാർ

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ

 • വാഴപ്പാണ്ടി
 • മുളക്പൊടി – 1 tsp
 • മഞ്ഞൾപൊടി – 1 / 4
 • ഇഞ്ചി – 1
 • വെളുത്തുള്ളി – 3
 • കായം – 3 tsp
 • കടുക് – 1 tsp
 • എണ്ണ
 • ഉപ്പ്
 • കറിവേപ്പില

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

 • വാഴപ്പിണ്ടി അരിഞ്ഞ വെയ്ക്കുക
 • ഇഞ്ചി , വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച എടുക്കുക
 • ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച അതിലേക്ക് കടുക് ഇടുക
 • അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി , വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കുടി ചേർത്ത ഇളക്കുക
 • ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത നന്നായി ഇളക്കുക
 • എല്ലാം നന്നായി വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വാഴപിണ്ടിയും മഞ്ഞൾപൊടിയും ചേർത്ത നന്നായി ഇളക്കുക
 • വാഴപ്പിണ്ടി നന്നായി വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക
 • ഇനി ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച അതിലേക്ക് കടുക് ഇടുക
 • ഇനി അതിലേക്ക് കായം , മുളക്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത ഇളക്കുക
 • ഇനി അതിലേക്ക് വാഴപ്പിണ്ടി ഇട്ട് ആവിശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത ഇളക്കുക
 • വാഴപ്പിണ്ടി അച്ചാർ തയാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *