രുചിയൂറുന്ന കുമ്പിളപ്പം

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ

 • അരിപൊടി – 1 കപ്പ്
 • പഴം – 1 , 3
 • ശർക്കര – 1 / 4 കപ്പ്
 • ചിരകിയ തേങ്ങ – 1 / 4 കപ്പ്
 • ജീരകം – 1 / 4 കപ്പ്
 • ഏലക്ക – 4 , 5
 • വഴന ഇല
 • വെള്ളം
 • ഉപ്പ്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

 • ആദ്യം ശർക്കര 1 / 2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പാനി ആക്കി എടുത്ത് അരിച്ച എടുക്കുക
 • ഇനി അതിലേക്ക് ശർക്കര , ചിരകിയ തേങ്ങ , ജീരകം , ഏലക്ക , അരിപൊടി എന്നിവ ചേർത്ത യോജിപ്പിച്ച എടുക്കുക
 • വഴന ഇല എടുത്ത് അത് ഒരു കോൺ പോലെ ആക്കി അതിലേക്ക് കുഴച്ച വെച്ച മാവ് കുറേച്ചേ വെച്ച ഇല അടച്ച വെയ്ക്കുക
 • ഇലയുടെ വെളുപ്പത്തിന് അനുസരിച്ച മാവ് വെച്ച ഓരോന്ന് എടുക്കുക
 • ഇനി ഒരു ഇഡ്ലികുട്ടകത്തിൽ കുറച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച അടുപ്പത് വെയ്ക്കുക
 • വെള്ളം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇഡലിത്തട്ട് വെച്ച കുമ്പിളപ്പം ആവിയിൽ വേവിച്ച എടുക്കുക
 • 20 , 25 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെയ്ക്കുക
 • അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ കുമ്പിളപ്പം തയാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *