മീൻ പൊരിച്ചത്

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ

 • അയല മീൻ – 5
 • വറ്റൽമുളക് – 14
 • മല്ലി – 1 , 1 / 2 tsp
 • കുരുമുളക് – 1 tsp
 • ഇഞ്ചി – 1
 • വെളുത്തുള്ളി – 10
 • എണ്ണ
 • ഉപ്പ്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

 • മീൻ ഉപ്പും പുളി വെള്ളവും ചേർത്ത കഴുകി എടുത്ത് അതിൽ ചെറുതായി മുറിച്ച കൊടുക്കുക
 • വറ്റൽമുളക് , ഇഞ്ചി , വെളുത്തുള്ളി , മല്ലി , കുരുമുളക് , ഉപ്പ് എന്നിവ അരച്ച എടുക്കുക
 • അരച്ച വെച്ച പേസ്റ്റ് മീനിൽ നന്നായി തേച്ച വെയ്ക്കുക
 • ഇനി ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച , എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് വറുത്ത എടുക്കുക
 • മീൻ പൊരിച്ചത് തയാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *