രുചിയൂറും നാടൻ കൊഴുക്കട്ട

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ

 • ചിരകിയ തേങ്ങ – 1 . 1 / 2 കപ്പ്
 • ശർക്കര – 1 / 2 കപ്പ്
 • അരിപൊടി – 1 കിലോ
 • ജീരകം – 1 tbsp

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

 • ചിരകിയ തേങ്ങയും ശർക്കരയും നന്നായി യോജിപ്പിച്ച എടുക്കുക
 • ഏലക്ക , ജീരകം പൊടിച്ച എടുക്കുക
 • അരിപൊടിയിലേക്ക് അരിപൊടി , ഏലക്ക , ജീരകം പൊടിച്ചത് കുടി ചേർത്ത ഇളക്കുക
 • ഇനി കുറച്ചേ വെള്ളം ചേർത്ത അരിപൊടി കുഴച്ച എടുക്കുക
 • കുഴച്ച വെച്ച മാവ് കുറേച്ചേ കൈയിൽ എടുത്ത് കുഴക്കട്ടയുടെ വലുപ്പത്തിൽ കുഴച്ച എടുക്കുക
 • ഇനി അതിലേക്ക് ചിരകിയ തേങ്ങയും ശർക്കരയും കുടി വെച്ച നന്നായി ഉരുട്ടി എടുക്കുക
 • അങ്ങനെ ബാക്കി ഉള്ളതും ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി എടുക്കുക
 • ഇനി ഇഡ്ലികുട്ടകത്തിൽ ഓരോന്ന് വെച്ച 10 , 15 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക
 • സ്വാദിഷ്ടമായ നാടൻ കൊഴുക്കട്ട തയാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *