ഉരുളകിഴങ്ങ് ബജിയും ചമ്മന്തിയും

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ

 • ഉരുളകിഴങ്ങ് – 5 ( തൊലി കളഞ്ഞ വട്ടത്തിൽ ചെറുതായി അറിഞ്ഞ വെയ്ക്കുക )
 • കടലമാവ് – 4 tsp
 • കായം – 1 / 4 tsp
 • മഞ്ഞൾപൊടി – 1 / 4 tsp
 • മുളക്പൊടി – 1 tsp
 • എണ്ണ
 • തക്കാളി – 2
 • സവാള – 5
 • വറ്റൽമുളക് – 5
 • ഉപ്പ്
 • വെള്ളം

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

 • ഒരു പാത്രത്തിൽ ആദ്യം കടലമാവ് , കായം , മഞ്ഞൾപൊടി , മുളക്പൊടി , ഉപ്പ് എന്നിവ വെള്ളം ചേർത്ത കുഴക്കുക
 • ഒരുപാട് വെള്ളം അകത്തെ നല്ല കുറുകിയ പരുവത്തിൽ കുഴച്ച എടുക്കുക
 • ചൂടുവെള്ളം അരിഞ്ഞ വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഒഴിച്ച 10 മിനിറ്റ് വെയ്ക്കുക
 • ഒരു ഉരുളിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച ചൂടാക്കാൻ വെയ്ക്കുക
 • എണ്ണ ചൂടായി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ വെച്ച ഉരുളകിഴങ്ങ് മാവിൽ മുക്കി എല്ലാം വറുത്ത എടുക്കുക
 • ഇനി ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച ഇതിലേക്ക് സവാളയും , വറ്റൽമുളകും ഇട്ട് വഴറ്റുക
 • നന്നായി വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെയ്ക്കുക
 • ആദ്യം സവാളും വറ്റൽമുളകും നന്നായി അരക്കുക
 • അതിന്റെ കൂടെ അരിഞ്ഞ വെച്ച തക്കാളി കൂടെ അരക്കുക
 • അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉരുളകിഴങ്ങ് ബജിയും ചമ്മന്തിയും തയാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *