ക്രിസ്പി ഉഴുന്ന് മുറുക്ക്

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

 • ഉഴുന്ന് – 1 കപ്പ്
 • അരിപൊടി – 1 കപ്പ്
 • നെയ്യ് – 3 , 4 tsp
 • കരിംജീരകം – 2 tsp
 • ഉപ്പ്
 • വെള്ളം
 • എണ്ണ

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

  1. ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഇട്ട് വയ്ക്കുക
  2. ഇനി രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച കുതിർന്ന ഉഴുന്ന് വേവിച്ച എടുക്കുക
  3. വെന്ത മാറ്റിയ ഉഴുന്ന് നല്ലതുപോലെ അരച്ച എടുക്കുക
  4. ഇനി ഒരു ചട്ടിയിൽ അരിപൊടി , ഉപ്പ് , നെയ്യ് , കരീംജീരകം എന്നിവ ഇട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച എടുക്കുക
  5. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച മാറ്റിയ ഉഴുന്ന് കുറേച്ചേ ഇട്ടു കൈ കൊണ്ട് ആവിശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച നന്നായി യോജിപ്പിച്ച എടുക്കുക
  6. ഇനി ഒരു സേവനാഴയിൽ മുറുക്കിന്റെ അച്ച വെച്ച അതിലേക് കുഴച്ച വെച്ച മാവ് കുറേച്ചേ ഇട്ട് പരത്തി മാറ്റുക
  7. ഒരു ഉരുളിയിലേക്ക് വറുക്കാൻ ആവിശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച പരത്തി വെച്ച മുറുക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ട് വറുത്ത എടുക്കുക
   അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ഉഴുന്ന് മുറുക്ക് തയാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *