കശുവണ്ടി ചമ്മന്തി

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

കശുവണ്ടി- അരക്കിലോ
തേങ്ങ- ഒന്ന്
ചുവന്ന മുളക് -പത്തു എണ്ണം
ചെറിയ ഉള്ളി-നാല്
ഉപ്പ് -ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

1) കശുവണ്ടി ചുട്ട് എടുക്കുക. കശുവണ്ടിയുടെ തോട് മാറ്റുക.

2) ചുവന്ന മുളക് ചുട്ട് എടുക്കുക.

3) ചെറിയ ഉള്ളി, തേങ്ങ, ചുവന്നമുളക്, ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില അരയ്ക്കുക. കൂടെ കശുവണ്ടി അരയ്ക്കുക. എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിനുശേഷം സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക്മാറ്റുക മാറ്റുക.

സ്വാദിഷ്ടമായ കശുവണ്ടി ചമ്മന്തി തയ്യാറായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *