അരിയുണ്ട

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

അരി-4കപ്പ്
തേങ്ങ- 1
ഏലക്ക- 6
ശർക്കര- ഒരു കിലോ
ജീരകം -ഒരു ടീസ്പൂൺ
ചുക്കുപൊടി -ഒരു ടീസ്പൂൺ

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

1) അരി കഴുകി വറുത്ത് എടുക്കുക. ഏലയ്ക്ക ചേർക്കുക.

2) തേങ്ങ ചിരകി വറുത്ത് എടുക്കുക.

3) ശർക്കരപ്പാനി തയ്യാറാക്കുക.

4) ഉരളിയിൽ ഇട്ട്,വറുത്ത അരി പൊടിച്ചെടുക്കുക.കുറച്ചു പൊടി മാറ്റി വയ്ക്കുക.

5) ജീരകം, വറുത്തതേങ്ങാ എന്നിവയും ഉരുളിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക.

6) ഉരുളി അടുപ്പത്തുവയ്ക്കുക. ശർക്കരപ്പാനി (കുറച്ചു മാറ്റി വയ്ക്കുക) അരിച്ചു ഒഴിക്കുക. ശർക്കരപ്പാനി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അരി പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക. കൂടെ തന്നെ തേങ്ങ പൊടിച്ചത്, ചുക്കുപൊടി എന്നിവ ഒഴുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കുക. ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിക്കുക. ഓരോ ഉണ്ട ആകുമ്പോഴും മാറ്റിവച്ചിരുന്ന പൊടിയിൽ മുക്കി അരിയുണ്ട തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക.

സ്വാദിഷ്ടമായ അരിയുണ്ടാ തയ്യാറായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *