കേരള ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പി

ആവശ്യമായവ
ചെമ്പ്
ചേന
കാച്ചില്
കപ്പ
നേന്ത്രക്കായ(പച്ച)
ഉപ്പ

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

1)ചേമ്പ് ചേന കാച്ചിൽ കപ്പ നേന്ത്രക്കായ എന്നിവ തൊലി കളയുക. വെള്ളമൊഴിച്ച് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇടുക. വെന്തു കഴിയുമ്പോൾ( ഉടയരുത്) വെള്ളം കളഞ്ഞ് ഇറക്കിവയ്ക്കുക.

2) ഉണക്ക മീൻ വറുത്തത്

* ഉണക്ക നന്നായി കഴുകി മാറ്റി വയ്ക്കുക
അടുപ്പിൽ ചട്ടി വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഉണക്കമീൻ ഇട്ട് രണ്ടുവശവും വറുത്തെടുക്കുക.

3) കാന്താരി മുളക് ചമ്മന്തി

* കാന്താരി മുളക് ചെറിയ ഉള്ളി ഉപ്പ് എന്നിവ അരകല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കുക. ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക.എണ്ണ ഒഴിക്കുക.

4) വറ്റൽ മുളക് ചമ്മന്തി

*വറ്റൽ മുളക്( ചുവന്നമുളക്) പൊള്ളിച്ച് എടുക്കുക. കഴുകുക.ആവശ്യത്തിനു ഉപ്പും ഒരു കഷണം വാളൻപുളിയും ചേർത്ത് അരകല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കുക. ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക. എണ്ണ ഒഴിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *