മുതിര ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

മുതിര -അരക്കിലോ
തേങ്ങ -അര മുറി
ഇഞ്ചി- ചെറിയ കഷണം
ചെറിയ ഉള്ളി -6
വാളംപുളി -രണ്ടു കഷണം
ചുവന്നമുളക് (വറ്റൽ മുളക്)-7
ഉപ്പ
കറിവേപ്പില

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

1) മുതിര കഴുകി,വറുത്തെടുക്കുക

2) വറുത്ത മുതിര അരകല്ലിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക.

3) പൊടിച്ച മുതിര മുറത്തിൽ ഇട്ടു പേറ്റുക.

4) ചുവന്നമുളക് പൊള്ളിച്ച്ച് എടുക്കുക.

5) തേങ്ങ ചിരകിയത്, ചെറിയ ഉള്ളി, വാളംപുളി, ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, മുളക്(4) എന്നിവ കല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കുക. കൂടെ മുതിരയും അരച്ചെടുക്കുക.

ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക.
സ്വാദിഷ്ടമായ മുതിര ചമ്മന്തി തയ്യാറായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *