നാടൻ പരിപ്പുവട

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

പരിപ്പ് -1kg
ചെറിയ ഉള്ളി-14
ഇഞ്ചി-ചെറിയ കഷണം
വെളുത്തുള്ളി-4കഷണം
കറിവേപ്പില
ഉപ്പ്
ചുവന്ന മുളക്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

1) മൂന്നു മണിക്കൂറോളം പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെയ്ക്കുക. പരിപ്പ് കുതിർത്തു വരുമ്പോൾ ചതച്ചെടുക്കുക.

2)ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചുവന്നമുളക്(4 കഷണം) , കറിവേപ്പില, ഉപ്പ് എന്നിവ ചതച്ചെടുക്കുക.

3) ചതച്ച പരിപ്പിലേക്ക് കുറച്ചു കറിവേപ്പിലയും, ചുവന്ന മുളക്(2 എണ്ണം), ചേർക്കുക.
ചതച്ച ഉള്ളിയുടെ കൂട്ട് ചേർക്കുക(2). നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുക.

4) ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് പരിപ്പുവടയുടെ പാകത്തിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക.

സ്വാദിഷ്ടമായ നാടൻ പരിപ്പുവട തയ്യാറായി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *