ചക്ക പഴം പൊരി

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

ചക്ക (ഇടത്തരം പഴുത്തത്)
മൈദപ്പൊടി – രണ്ട് കപ്പ്
മഞ്ഞപ്പൊടി -മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ
ജീരകം-ഒന്നര ടീസ്പൂൺ
പഞ്ചസാര- കാൽ കപ്പ്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

1) ചക്കപ്പഴം കുരു കളഞ്ഞു വയ്ക്കുക.

2) മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ മൈദ ജീരകം മഞ്ഞപ്പൊടി പഞ്ചസാര എന്നിവ വെള്ളമൊഴിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുക. (പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായ പരുവത്തിൽ)

3) ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകാൻ വെക്കുക. ഓരോ ചക്കപ്പഴവും മൈദയിൽ മുക്കി പൊരിക്കുക.

സ്വാദിഷ്ടമായ ചക്ക പഴം പൊരി തയ്യാറായി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *